Parafia św. Mikołaja w Chrzanowie

Opłata za miejsce na cmentarzu

W związku z licznymi zapytaniami o termin ważności kwitów wykupienia grobów ziemnych starych i nowych, działając na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (jednolity tekst Dz. U. nr 23, poz. 295 z 2000 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. nr 120, poz. 1268 z 2000 r.) zarząd Cmentarza przy Parafii św. Mikołaja w Chrzanowie informuje wszystkich posiadających groby na tutejszym cmentarzu oraz zainteresowanych, że w nawiązaniu do aktualnych polskich aktów prawnych o działalności cmentarzy tracą ważność wszystkie kwity wykupienia grobów ziemnych, które mają wpis „na stałe” lub „na wieczność” według niżej podanych terminów:

 • kwity wystawione do 1950 r. tracą swoją ważność do 30 czerwca 2002 r.
 • kwity wystawione do 1980 r. tracą swoją ważność do 31 grudnia 2002 r.
 • kwity wystawione od 1981 r. do 1983 tracą swoją ważność do 31 grudnia 2003 r.
 • Pozostałe kwity wystawione od 1984 r. ważne są 20 lat.
 • kwity wystawione od 1990 r. nadal mają już wpisy ważności dokumentu według polskich przepisów o cmentarzach na 20 lat.

Dla grobowców przyjmuje się termin ważności 50 lat.

 • wykupione do 1952 r. – posiadają ważność do 31 grudnia 2002 r.
 • wykupione od 1953 r. po upływie 50 lat ważności.

Opłaty za miejsce na cmentarzu parafialnym w Chrzanowie – parafia św. Mikołaja (od 1 stycznia 2021 r.)

Ziemne na 20 lat:

 • 1 miejsce: 500 zł
 • 2 miejsca: 1000 zł (w poziomie)
 • 3 miejsca: 1300 zł (w poziomie)

Grobowce na 50 lat:

 • 1 miejsce: 3000 zł
 • 2 miejsca: 4000 zł (w poziomie)
 • 3 miejsca: 6000 zł (w poziomie)
 • Grobowiec pod urny na 50 lat: 1500 zł

Groby ziemne dziecięce:

 • Grób dla dziecka do lat 2: 250 zł (20 lat)
 • Grób dla dziecka powyżej 2 lat: 350 zł (20 lat)

Opłaty inne:

 • Opłata za postawienie pomnika pojedynczego: 350 zł
 • Opłata za postawienie pomnika podwójnego: 500 zł
 • Opłata za postawienie nowego pomnika w miejsce starego: 290 zł
 • Opłata za wjazd na cmentarz firm wykonujących prace kamieniarskie: 100 zł

UWAGA!

Dla osób, które nie mogą osobiście dokonać opłat podajemy adres i numer konta naszej parafii.

Parafia rzymskokatolicka św. Mikołaja

ul. Mickiewicza 5

32-500 Chrzanów

numer konta: 97 8444 0008 0000 0077 7087 0001

Bardzo prosimy podać jednocześnie numer kwatery, numer rzędu i numer grobu. W przypadku braku tych danych prosimy podać imię i nazwisko osoby zmarłej oraz datę śmierci.