Parafia św. Mikołaja w Chrzanowie

Róże Różańcowe

Koła Żywego Różańca są wspólnotą, która pełni misję głoszenia Ewangelii przez modlitwę różańcową podejmowaną w intencjach Kościoła powszechnego jak i lokalnego. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w RÓŻY codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

W naszej parafii istnieją Róże Żeńskie i Róża Męska Żywego Różańca. Każda Róża składa się z 20 osób, a na jej czele stoi zelator. Nad wszystkimi rolę opiekuna sprawuje proboszcz ks. Roman Sławeński. W dni powszednie po Mszy świętej o godz. 8.00 przed Najświętszym Sakramentem odmawiamy jedną część Różańca Świętego, modląc się w intencjach: papieskich, misyjnych i parafialnych. Aktualnie (przez okres zmienionych godzin Mszy św. w naszym kościele) w pierwszą niedzielę każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 członkowie róż spotykają się na wymianę pobłogosławionych tajemnic w ramach każdej Róży Różańcowej.

Zadania wspólnoty:

 • Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca w intencjach papieskich ogólnych, misyjnych, bieżących sprawach parafii, naszego społeczeństwa i całego Kościoła
 • Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego
 • Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
 • Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika
 • Zamawianie Mszy św. o błogosławieństwo dla członków Róż w rocznicę ich założenia oraz za zmarłe osoby należące do Róży
 • Uczestnictwo w pielgrzymkach do sanktuariów Maryjnych

Odpust zupełny dla członków Róż Żywego Różańca:

 •  Przyjęcie do Koła Żywego Różańca
 • Uroczystość patronalna Róży
 • Narodzenie Pańskie
 • Zmartwychwstanie Pańskie
 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Wniebowzięcie Matki Bożej
 • Królowej Różańca Świętego
 • Niepokalane Poczęcie NMP
 • Ofiarowanie Pańskie

 Odpust ten można uzyskać pod zwykłymi warunkami: spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św., wyzbycie się wszelkiego zła i pragnienie wytrwania w łasce uświęcającej.