Parafia św. Mikołaja w Chrzanowie

Namaszczenie chorych

Kiedy namaszczenie?

Dlaczego nie wezwaliście mnie wcześniej? Niejeden kapłan zadaje takie właśnie pytanie rodzinie już zmarłego chorego. – No, bo to przecież ma być ostatnie namaszczenie. Takie na śmierć, więc czekaliśmy do ostatniej chwili – odpowiadają najczęściej. Nic bardziej mylnego. Sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem żywych. Kościół naucza, że jest to sakrament umocnienia i uzdrowienia. Jest on potrzebny nie tylko chorym, ale również ich bliskim we wspólnym przeżywaniu prawdy, że człowiek powołany jest do wspólnoty z Bogiem w wieczności.

Biblijne uzasadnienie

Jako biblijny fundament namaszczenia chorych wskazuje się nowotestamentowy tekst: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15). Kapłani modlą się zatem nad chorymi i namaszczają ich olejem w imię Jezusa Chrystusa.

Przyjęcie świadome

Sakrament namaszczenia chorych łączy człowieka z Chrystusem Panem, umacnia go, sprawiając, że chory ma dość odwagi w wierze, by pogodzić się z zaistniałą sytuacją, która przecież może nawet skończyć się śmiercią. Dlatego też choremu w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tzw. wiatyku.
Warto w tym miejscu jeszcze raz przypomnieć, że sakrament chorych jest przeznaczony dla ludzi przytomnych. Stąd też kapłana wzywamy, kiedy chory jest przytomny, pragnie się wyspowiadać, przyjąć Komunię św. i namaszczenie świętymi olejami.

Co przygotować?

Przed wizytą księdza przychodzącego z posługą sakramentu namaszczenia chorych trzeba przygotować: stolik z krzyżem, zapaloną świecą, wodą święconą, kropidłem, ręczniczkiem oraz szklanką z wodą. Najważniejsze jest jednak, aby domownicy i osoby towarzyszące przygotowały się duchowo i modliły się wraz z księdzem w intencji chorego.

Wskazówki praktyczne

Kapłana z posługą sakramentalną można zaprosić osobiście w kancelarii lub zakrystii, o ile jest jakieś nabożeństwo; można poprosić telefonicznie: 32 623 26 24, gdy sprawa jest pilna. Można o tym powiedzieć przy okazji posługi w domu, gdy ksiądz przychodzi z Komunią św.

Jeśli chory  jest skierowany do szpitala, zachęcamy by poprosić pielęgniarki na oddziale o kontakt z kapelanem szpitalnym. Mogą to zrobić chorzy sami (warto o tym przypomnieć), może to zrobić ktoś z bliskich, jeśli osoba chora sama nie jest w stanie tego zrobić. Pamiętajmy, że zawsze chodzi tu łaskę uświęcającą, która może zdecydować o zbawieniu osoby nam bliskiej.